دات نت نیوک
شنبه، 14 تیر 1399
مقالات توانبخشی و گفتار درمانی

جر و بحث نکنید

کودک سه نا پنج سال

SuperUser Account 0 557 رتبه مطلب: بدون رتبه

کافی است با کودک سه ساله تان سر هر رفتار بدی که دارد دعوا کنید تا تمام روز خود را در حال دعوا کردن و بحث کردن با او بیابید.

شیوه تربیتی

کودکان سه سالاه

SuperUser Account 0 552 رتبه مطلب: بدون رتبه

به یاد داشته باشید که در استفاده از هر شیوه تربیتی همیشه ثبات اراده و عمل داشته باشید 

RSS
اولین205206207208209210211212213214