دات نت نیوک
جمعه، 30 فروردین 1398
EasyDNNNews

با کودک لج باز چه باید کرد

لج بازی کودکان

SuperUser Account 0 41 رتبه مطلب: بدون رتبه

ممكن است لجبازی كودك امتناع طبیعی وی از درخواست‌های مكرر و آمرانه والدین باشد كه براساس استقلال شخصیتی صورت می‌گیرد. برخی امتناع‌ها نیز دلایل مشخص جسمی و روانی دارد.

تنبی بدنی ممنوع

کودکان لج باز

SuperUser Account 0 42 رتبه مطلب: بدون رتبه

مشاركت دادن كودك در انجام امور، مشورت خواستن از وی بویژه در اموری كه مستقیم به كودك مربوط می‌شود، برای مثال در چیدمان اتاقش، احترام گذاشتن به خواست و سلیقه كودك، تشویق مناسب و به اندازه در صورت انجام كارهای خوب و درست، شناختن هدف وی از لجبازی و توجه كافی به كودك به نظر كارشناس علوم تربیتی مهم‌ترین روش‌های كاهش لجبازی در كودك است.

 

RSS
12345678910انتها