دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 31 اردیبهشت 1398
کاردرمانی ذهنی در مرکز کلینیک توانبخشی و گفتار درمانی مهسا مقدم

 کاردرمانی ذهنی

 

کاردرمانی ذهنی کاردرمانی ذهنی با در نظر گرفتن رابطه بین ذهن و جسم ، ذهن و حرکت ، ذهن و گفتار ،ذهن و یادگیری، یک سری برنامه ریزی های یکپارچه دررابطه با توانایی های زیر را در کودکان بکار می گیرد : ضعف body image ،ضعف مهارت های fine ، ضعف مهارت های حرکتی که مربوط به یکپارچگی حسی و حرکتی می باشد.مشکل در سیستم وستیبولار (ترس از ارتفاع و…….) ، اختلالات درک بینایی-فضایی فقدان وضعف د رمهارت های ترسیمی ،اختلالات حسی، مشکلات مخچه ای و کلیه ی ناتوانایی های ذهنی کودک و خانواده را راهنمایی می کند.

کاردرمانی ذهنی مرکز کلینیک کاردرمانی توانبخشی و گفتاردرمانی مهسا مقدم

 

کودکانی که به این حیطه از کاردرمانی نیازمندند شامل: PDD بالاخص اتیسم ،اختلال رفتاری ، اختلال یادگیری ، اختلال توجه و تمرکز ،مشکلات حافظه ،مشکلات نوشتاری،کودکان با تاخیر رشدی ،کودکان با مشکلات درکی شناختی ، کودکان کلامزی ، کودکان مخچه ایکودکان ADHD ، کودکان با مشکلات بینایی -شنیداری. کاردرمانی ذهنی با در نظر گرفتن رابطه بین ذهن و جسم ، ذهن و حرکت ، ذهن و گفتار ،ذهن و یادگیری، یک سری برنامه ریزی های یکپارچه دررابطه با توانایی های زیر را در کودکان بکار می گیرد : ضعف body image ،ضعف مهارت های fine ، ضعف مهارت های حرکتی که مربوط به یکپارچگی حسی و حرکتی می باشد.

 

 

مشکل در سیستم وستیبولار (ترس از ارتفاع و…….) ، اختلالات درک بینایی-فضایی فقدان وضعف د رمهارت های ترسیمی ،اختلالات حسی، مشکلات مخچه ای و کلیه ی ناتوانایی های ذهنی کودک و خانواده را راهنمایی می کند.کودکانی که به این حیطه از کاردرمانی نیازمندند شامل: PDD بالاخص اتیسم ،اختلال رفتاری ، اختلال یادگیری ، اختلال توجه و تمرکز ،مشکلات حافظه ،مشکلات نوشتاری،کودکان با تاخیر رشدی ،کودکان با مشکلات درکی شناختی ، کودکان کلامزی ، کودکان مخچه ایکودکان ADHD ، کودکان با مشکلات بینایی -شنیداری کاردرمانی ذهنی با استفاده از تکنیک های درمانی ،تکنیک های رفتاری،بازی درمانی ، حرکت درمانی ، اتاق تاریک و………. مشکلات این کودکان را تا حد امکان برطرف می سازد.

 

کاردرمانی ذهنی مرکز کلینیک کاردرمانی توانبخشی و گفتاردرمانی مهسا مقدم

 

کاردرمانی ذهنی چیست؟

 

کاردرمانی در بیماران روان شامل کودکانی می باشد که مشکلات رفتاری ، فوبیا یا ترس شدید ، مشکلات ارتباطی ، اجتماعی ، مشکلات اضطرابی و افسردگی ، پرخاشگری ، اسکیزوفرن کودکی ، وسواس ضد اجتماعی و هذیان و بیقراری می باشند.ا توجه به ارزش کار گروهی در کنار کاردرمانی حضور روانشناس کودک که مسائل آموزش به کودک را به عهده می گیرد ضروری است. در بخش آموزش در واقع کودکان با مفاهیم رنگ ها ، میوه ها،حیوانات ،مشاغل و…آشنا می شوند.

 

کاردرمانی ذهنی مرکز کلینیک کاردرمانی توانبخشی و گفتاردرمانی مهسا مقدم

 

كار درمانی در اين زمينه بسته به ميزان بهره هوشی و توانائيهای كودك خدمات درمانی زير را ارائه ميدهد: تمرين مهارتهای حركتی Fine و gross بهبود تعادل آموزش مفاهيم كلی و مفاهيم شناختی و دركی آموزش مهارت های روزمره زندگی (ADL) آموزش مهارت های اجتماعی تقويت توجه و تمركز افزايش تحمل كاری و دستور پذيری کاردرمانگر هر چیزی را که مانع انجام فعالیت های طبیعی شخص باشد تغییر میدهد. وی در محیط زندگی و کار فرد تغییراتی میدهد تا وی بهتر بتواند زندگی کند. در نوع کار شخص تغییراتی میدهد تا بهتر بتواند از عهده وظایف محوله خود برآید. ابزارهای خاصی به فرد میدهد تا وی با کمک آنها بتواند بهتر کارهایش را انجام دهد و مهارت های فرد را در انجام فعالیت هایش افزایش میدهد.

 

 

بزرگترین کاردرمانی جسمی کودکان شرق تهران

77734456
778899813

گفتاردرمانی کاردرمانی(ذهنی و جسمی کودکان)
کلینیک کاردرمانى و گفتاردرمانى مهسا مقدم 

تلفن همراه: ٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦

www.goftardarmaanii.ir

بزرگترین مرکز توانبخشى شرق تهرانپارس